top of page
กระชายดำ Black Ginger CHAICHADA.jpg

กระชายดำ

BLACK GINGER

กระชายดำ BLACK GINGER CHAICHADA 1.jpg

 กระชายดำ : สุดยอดสมุนไพรไทย หนึ่งเดียวในโลก

 จากหลักฐานที่มีพบว่ากระชายดำในโลกนี้มีพบเพียงแค่ในประเทศไทย กับ สปป.ลาว เท่านั้น แต่ทว่าสายพันธ์ที่ดีที่สุดที่ประเทศไทย สายพันธุ์ที่ดีที่สุดคือกระชายดำพันธุ์สีเข้ม (ม่วงเข้ม-ดำ) เป็นพืชสมุนไพร มีลักษณะเป็นหัว อยู่ในตระกูลวงศ์เดียวกับขิง แต่มีเนื้อในสีม่วงจนถึงสีดำเข้ม การเพาะปลูกกระชายดำพบว่ามีความยากถึงยากมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ได้คุณภาพกระชายดำที่มีตัวยา สาระสำคัญสมบูรณ์ที่สุดต้องเริ่มจากพื้นที่เพาะปลูกต้องเป็นดินที่มีคุณภาพแร่ธาตุสมบูรณ์

โดยส่วนมากจะต้องเป็นดินภูเขา และเป็นดินใหม่ที่ไม่เคยผ่านการเพาะปลูกมาก่อน อยู่ในระดับความสูงที่เหมาะสม ไม่ต่ำกว่า 600 เมตรเหนือน้ำทะเลขึ้นไป อากาศสะอาด และต้องไม่เย็นหรือร้อนจนเกินไปอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม น้ำโดยหลักจะใช้น้ำจากฝนที่ตกตามฤดูกาล กระชายดำปลูกได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น และกระชายดำที่ดีจะต้องมีอายุเก็บเกี่ยวที่ 9-12 เดือนขึ้นไป 

ผลวิจัยพบแล้วว่ากระชายดำที่ดีที่สุดต้องมีสี ม่วงเข้ม และมีสายพันธุ์ที่เฉพาะเจาะจง ยิ่งเข้มมากยิ่งมีสาระสำคัญมาก ส่วนกระชายดำสีดำ คือกระชายดำที่ผ่านการต้มหรือนึ่ง ด้วยการผ่านกระบวนการที่ไม่ใช่ธรรมชาติ โดยสาเหตุเริ่มมาจากเพราะว่าเมื่อสมัยก่อน ต่างชาตินิยมมาซื้อวัตถุดิบสมุนไพรจากประเทศไทย ถือตำรายาสมุนไพรไทยมา รู้จักสมุนไพรไทยพื้นบ้านดีกว่าเราคนไทยเอง แต่ด้วยกระชายดำเอง มีต้นกำเนิดในประเทศไทย โดยมีชาวม้งเป็นผู้ปลูกและถือเป็นสมุนไพรตำรับคู่บ้านของชาวม้งเลยก็ว่าได้ เพราะด้วยสรรพคุณกระชายดำที่ออกฤทธิ์ให้กำลัง พลัง แก้โรคต่างๆ จึงไม่แปลกใจที่ทำไมคนม้งเหล่านี้จึงต้องหวงแหนสิ่งที่พวกเขามี จึงทำการต้มหรือนึ่งกระชายดำเพื่อไม่ให้ต่างชาติหรือผู้เข้ามาซื้อไปแปรรูปสามารถนำไปปลูกต่อยังถิ่นอื่นได้ 

กระชายดำ BLACK GINGER CHAICHADA 5.jpg
bottom of page